Základní informace z kolektivního vyjednávání z 11.11.2020 – IV.kola

Včera proběhlo IV.kolo KV2021. Předložený návrh vedení firmy jsme společně projednali a vyjádřili se k navrženým bodům.

Ke shodě nedošlo. Hlavní bod navýšení dekretové mzdy (tarif + osobní ohodnocení) – nebyla nalezena shoda. % navýšení o 2,5% je odbory neakceptovatelné. Navýšení plošné preferované odbory je zase nepřijatelné pro vedení firmy. Ostatní body navržené firmou včetně odměny byly odbory odsouhlaseny.

Další kolo je na pořadu 18.11.2020

předseda VZO OS KOVO RBCB