O nás

Jak vznikaly odbory v RBCB

1.5.1992 vznikl společný závod firem Robert Bosch GmbH a Motor Jikov a.s. Robert Bosch s.r.o. České Budějovice.

Přesunem zaměstnanců z Motoru Jikov vznikly 2 alternativy jako by mohli být zaměstnanci RBCB odborově organizováni. Buď být součástí odborů Motor JIKOV, nebo založit novou odborovou organizaci. Převážil názor založit novou odborovou organizaci. Po administrativních náležitostech byla na podzim roku 1992 založena ZO OS KOVO při Robert Bosch s.r.o. České Budějovice.

Prvním předsedou až do března 2012 byl pan Tomáš Kovář. Pan Kovář dělal předsedu i v důchodovém věku. V březnu roku 2012 se rozhodl ukončit svoji dlouholetou práci v odborech. Místopředsedou až do odchodu do důchodu byl pan Jan Frejlach. Po vzniku RBCB byla většina ze 700 zaměstnanců v odborech, které postupem odchodů do důchodu nenahrazovala nová členská základna nebo jen v malé míře.

V roce 2012 bylo v naší základní organizaci 320 členů.

Po zvolení nového výboru ZO OS KOVO RBCB v čele s předsedou panem Stanislavem Jindrou a místopředsedy Davidem Matajsem a Radomilem Šťastným začala členská základna růst až k nynějším 989 členům. Nebýt vysoké fluktuace zaměstnanců v RBCB dosáhl by počet členů ZO minimálně 1200 členů.