VIII. Sjezd OS KOVO probíhal ve dnech 23.6. – 25.6.2022 – den druhý

Den druhý – 24.6.2022

Dobrý den, ahoj,

druhý den sjezdu pokračoval v pátek 24.6. bez přítomnosti veřejnosti. Shrnutí nejdůležitějšich událostí předchozího dne najdete v přiloženém zpravodaji č.2. Mimo hodnocení práce od sjezdu ke sjezdu čekala delegáty v podvečerních hodinách volba nového vedení OS KOVO. Předseda Jaroslav Souček oznámil již dlouho před sjezdem, že již kandidovat nebude a to samé platí i v případě místopředsedy Pavla Komárka.

Členové výkonného vedení zhodnotili práci OS KOVO od VII. Sjezdu v roce 2017 do současnosti. Předseda Jaroslav Souček zhodnotil práci OS KOVO a popřál novému vedení, které bude zvoleno hodně úspěchů v práci. Místopředsedové přednesli referáty, jejichž obsahem byly hlavně zhodnocení témat, která jsou v jejich dikci. Jako jsou vzdělávání, školení členů ZO, komise mladých, odborová politika, hospodaření OS KOVO. Důležitý byl referát místopředsedy Pavla Komárka – zodpovědného za ekonomiku OS KOVO. Přednesl zprávu o ekonomické situaci OS KOVO. Delegáti pozitivně vnímali informaci a ekonomické stabilitě a síle OS KOVO i pro další roky. Budoucnost a síla OS KOVO je zajištěna ekonomickou soběstačností. Jasný signál pro stávající i nové členy OS KOVO, pro ty co ještě váhají se založením ZO nebo členstvím. Je i signálem pro vládu a zaměstnavatele, že OS KOVO je silným stabilním partnerem pro řešení společných témat, ale i silným soupeřem, pokud bude někdo poškozovat nebo pošlapávat práva zaměstnanců!

Odpolední jednání se neslo v duchu volby nového vedení. Bylo cítit napětí. Delegáty sjezdu čekala volba nového předsedy a místopředsedů OS KOVO. Z 5- kandidátů na místopředsedy se volili 3 místopředsedové. Kandidáti, kteří se již představili v jednotlivých krajích na konferencích krajských sdružení OS KOVO se prezentovali delegátům ve svých projevech.

Na předsedu kandidovali:

Roman Ďurčo – Moravskoslezský kraj

Miloš Král – Kraj Vysočina

Jiří Řihout – Jihočeský kraj

Na místopředsedu kandidovali:

Josef Antoniv – Praha a Středočeský Kraj

Libor Dvořák – místopředseda OS KOVO

Ivo Kužel – Plzeňský a Karlovarský kraj

Jiří Řihout – Jihočeský kraj

Tomáš Valášek – místopředseda OS KOVO

Okolo 18:30 bylo hotovo. Volební komise seznámila delegáty s konečnými výsledky voleb. Jako první se volil nový předseda OS KOVO. Pak byli na řadě místopředsedové. Vzhledem k tomu, že kolega Jiří Řihout kandidoval jak na předsedu OS KOVO, tak na pozici místopředsedy museli se obě volby konat odděleně a po vyhlášení výsledku voleb předsedy OS KOVO pokračovala volba místopředsedů.

Zde foto nově zvoleného VV OS KOVO:

Zleva: Libor Dvořák, předseda Roman Ďurčo, Tomáš Valášek a Ivo Kužel

Večer probíhal v prostorách hotelu Clarion v kongresovém centru raut. Napětí, které bylo cítit ve čtvrtek i v pátek mezi delegáti před volbou VV opadlo a živě neformálně se diskutovalo, jak o novém vedení, tak i situacích ve firmách, kde působíme, podmínky pro naši práci a přístupu vedení firem k odborům.

Zpracoval předseda ZO OS KOVO RBCB, Stanislav Jindra