VIII. Sjezd OS KOVO probíhal ve dnech 23.6. – 25.6.2022 – den třetí

Den třetí 25.6.2022

Dobrý den, ahoj,

Po kulturním a společenském večeru pokračoval sjezd třetím dnem jednáním. V přiloženém zpravodaji_č.2 – 24.6.2022 je shrnutí druhého dne a odpovědi delegátů na dotazy redaktorů časopisu KOVÁK. Dnes již bývalý předseda OS KOVO Jaroslav Souček přednesl výzvy vládě a zaměstnavatelům. Požádal delegáty sjezdu o vyjádření a odsouhlasení obsahu textu do usnesení. Obsah textu vládě ČR se týkal současné ekonomické situace země. Obsah textu zaměstnavatelům se týkal likvidace automobilového průmyslu vzhledem k ukončením výroby vozů se spalovacími motory.

V další části odpoledního jednání delegáti podělovali za odvedenou práci končícímu předsedovi Jaroslavu Součkovi a místopředsedovi Pavlu Komárkovi a popřáli jim hodně zdraví a užití si v nové pozici – pozici spokojeného důchodce. 🙂

Ve všeobecné diskusi delegáti vystoupili s podněty a náměty pro další směřování OS KOVO. Ve zpravodaji č.2 si na druhé stránce můžete přečíst co trápí předsedu naší ZO a by se mělo zlepšit, aby se vám mohl s výborem ZO více věnovat.

Zaměstnancům OS KOVO patří velký dík a přípravu a hladký průběh VIII. Sjezdu OS KOVO. Děkujeme.

Závěrečné slovo měl ně zvolený předseda OS KOVO Roman Ďurčo. Poděkoval za důvěru. kterou od delegátů dostal. Těší se na společnou spolupráci a věří, že jeho i nový tým podpoříme v úsilí za co nejlepší podmínky pro práci odborářů – Kováků v České republice.

ZO OS KOVO RBCB přeje novému vedení OS KOVO hodně síly a energie v náročné práci, která je bezpochyby během jejich funkčního období čeká.

https://www.oskovo.cz/

Zpracoval předseda ZO OS KOVO RBCB, Stanislav Jindra