Komentář k průběhu a výsledkům kolektivního vyjednávání 2019

KV2019_Stanovisko_VZO_OS_KOVO_extern