Komentář k výsledkům kolektivního vyjednávání 2019