Svátek práce

Svátek práce je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890.

Vznik svátku práce

Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik lidí při demonstraci na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti anarchisté August Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. První čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal sebevraždu již den předtím.[1] Poprvé se Svátek práce celostátně v (USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později (tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální Svátek práce. Postupně se k oslavě tohoto Svátku přidávaly další politické proudy, jako například nacismus (i když ještě roku 1922 trval Adolf Hitler na zákazu tohoto „marxisticko-anarchistického výmyslu“) nebo třeba katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu dělníkovi.

Po 2. světové válce postupně v zemích ovládaných Sovětským svazem byl Svátek práce zprofanován k politickým účelům a oslavování „úspěchů budování socialismu“ a to nejen v Československu. Teprve až po roce 1989 se Svátek práce stal svátkem pracujících bez politického nádechu s podporou demokratických odborů. A to nejen v České a Slovenské republice. A nyní v roce 2021 stejně jako v roce 1886 bojují odbory v České republice o kratší pracovní dobu. V České republice alespoň na 7,5 hodiny denně. V Západní Evropě, ale pracují již 7 hodin denně. Západ nám tvrdí, že jsme jedna Evropa a jsme si rovni. Rovnost Bruselu je nějaká nakloněná na Západ. Stále jsme chudí příbuzní. Jednou Sovětů a nyní Západu. Jak dlouho si to ještě jako občané Visegrádské čtyřky necháme líbit.

Přejeme všem krásný svátek práce.

Zdroj : Wikipedie