Ještě nezačalo pořádně jaro a odbory v RBCB řeší pořádně žhavá témata s vedením

Dobrý den, ahoj,

v pátek 14. května proběhl pravidelný termít jednání vedení firmy s odbory. Hlavní body jednání byla buducnost KPD a vize firmy udělat z RBCB nekuřáckou firmu.

KPD – firma, i když v 1. čtvrtletí si pohrávala s myšlenkou konta neprodlužovat, hlavně z důvodů, že flexibilita tohoto nástroje ne zcela odpovídá turbuletním požadavkům našich zákazníků, nyní příchází, že by ráda KPD používala dále. Závodní výbory obou odborových organizací vyhodnotí zkušenosti s fungováním KPD. Hlavně jak nadřízení dodržovali smlouvu o kontech a pracovali s kontrolním mechanismem ve VIP aplikaci.

Nekuřácká firma – firma si velmi vážně pohrává s myšlenkou vytvořit s RBCB nekuřáckou firmu. Napomohla jim k tomu i aktuální situace s COVID19. To téma již na svém profilu otevřela v nedávné době odborvá organizace UNIOS. Reakce zaměstnanců z řad kuřáků nepřekvapila, očekávala se.

Téma kouření je složité téma, což si uvědomují obě odborové organizace. Odborům se hlavně nelíbí, že jsou zaměstnanci-kuřáci, kteří si svévolně v rozporu se zákoníkem práce, přidávají přestávky a nadřízení to přehlížejí. Jinými slovy nedodržují zákonem stanovené přestávky. A nejhorší je, že jsou takoví nadřízení-kuřáci, kteří se pak vozí po svých podřízených-nekuřácích, když z jejich pohledu častěji chodí na toaletu nebo se občerstvit do svačinárny.

Zákoník práce platí pro všechny stejně, kuřáka i nekuřáka. Nikdo nemá nějaká privilegia. Odbory jsou od toho, aby ZÁKON byl dodržován!

I to může být jeden s argumentů, proč chce firma kouření zakázat plošně. Přechod ze dne na den je radikální, ale zatím nereálný. Firma sice slibuje program osvěty, podpory s odvykáním, ale jedná se o dlouhodobý proces a 100% uspěšnost nebude. Pokud nebude vůle a ochota z kuřáka se nekuřák nestastane. Firma zatím koncepci řešení přerodu, odborům nepředstavila. Firma se inspiruje i českobudějovické firmě Viscofan. Viz. odkaz.

https://www.casopisbarbar.cz/prezentace/viscofan-cz-zdrava-firma-je-nekuracka

I z pohledu složitého tématu budou odborové organizace hledat nejschůdnější řešení pro obě strany. Odbory nemají zákonnou možnost nařizovat zaměstnavateli co a jak má dělat. Můžou se sním domluvit jen na pravidlech. Důležité je i znát pohled zákona na zákaz kouření ve firmě a možné dopady. Proto je velmi důležité se neunáhlit a řešit toto ožehavé téma s chladnou hlavou.

Pohled zákona a BOZP, link byl zaslán i vedení firmy: viz.link.

https://www.bozpforum.cz/2020/05/14/muze-a-mel-by-zamestnavatel-zcela-zakazat-koureni/

Důležité upozornění na závěr. Vulgární kometáře a komentáře odporující civilizované společnosti budou smazány a diskutující zablokováni. Zde je místo jen pro smysluplnou konverzaci. Náš profil není žumpa komunikace. Děkuji.

předseda VZO OS KOVO RBCB