Stále ještě ne všichni naši členové využili možnosti čerpání příspěvků na volnočasové aktivity pro rok 2019

Termíny pro vyplácení příspěvků