Konference ZO OS KOVO RBCB

včera 27.4.2019 proběhla konference ZO OS KOVO RBCB. Konference se zúčastnili delegáti v počtu 78 účastníků. Procentuální účast byla 78%. Pozváno bylo na konferenci 100 delegátů zastupujících 1050 členů ZO OS KOVO RBCB. Děkuji všem účastníkům, kteří sobotní dopoledne věnovali naší odborové organizaci.

Na konferenci se delegáti seznámili s činností ZO roce 2018, s průběhem KV 2019, se zasedáním EC Bosch v březnu ve Stuttgartu. Byli informováni o zářijové akci ČMKOS „Konec levné práce“. Někteří delegáti již projevili zájem se akce zúčastnit. Bližší informace získají u našeho předsedy p. Stanislava Jindry.

Velká diskuse se nesla u bodu týkajícího se vytvoření rezervy pro stávkový fond a s tím spojené úpravy položek v hospodaření ZO na nejbližší roky. Po bouřlivé diskusi byla pravidla pro vytváření rezervy odhlasována. Delegáti jsou si vědomi významu členství v odborech a proč odbory mají.

V době diskuse si VZO vzal podněty týkající se: nařizování dovolené a čerpání náhradního volna, tradiční téma – propustka k lékaři, stravování, přestupy zaměstnanců mezi odděleními. Podněty si vezmeme na jednání se zástupci vedení a budeme požadovat vyjádření k tématům.

Děkuji ještě jednou všem za účast. Stanislav Jindra, předseda VZO OS KOVO RBCB.