IV. kolo KV 2022

Dobrý den, ahoj kolegové odboráři a zaměstnanci RBCB

David opět na podnikový BC a pro potřeby sociálních sítí připravil komentář k dalšímu kolu KV 2022:

Dobrý den, ahoj.

rádi bychom Vás informovali a aktuálním stavu kolektivního vyjednávání.

Posledně zveřejněný návrh zaměstnavatele jsme ve čtvrtek 18.11. intenzivně projednávali několik hodin se závodním výborem. Nebyla to vůbec jednoduchá diskuse a rozhodování, poněvadž se návrh zaměstnavatele od toho našeho odlišuje v samotném konceptu navýšení tarifních mezd. My předkládáme požadavek o jejich navýšení pro příští rok o jednotnou absolutní částku do všech tarifních tříd, zaměstnavatel navrhuje procentuální navýšení. V minulém komentáři jsem uvedl důvody, které nás k tomu vedou. Pokládáme stále za důležité, abychom při letošním kolektivním vyjednávání výrazně podpořili nízkopříjmové zaměstnance. V tomto jsme v souladu s kolegy z UNIOS.

Závodní výbor jednoznačně odmítl podmíněné navýšení tarifů v závislosti na tom, do jaké míry bude dosaženo v RBCB cíle v obratu výroby!

Podobný návrh ze strany RB jsme doteď nikde v okolí nezaznamenali, a to ani u právě ukončeného vyjednávání v Rakousku. Z našeho pohledu je obhajitelné něco takového pouze v oblasti prémie za hospodářský výsledek společnosti CPrP (BPB), která je závislá přímo na podobných indikátorech jako je obrat, EBIT atp., v našem případě pro oblasti PS a RBW.

Je zajímavé, že ukazatele CPrP, ukazují na velmi dobrý výsledek a prémie za hospodářský výsledek za rok 2021 bude opět na jaře 2022 příjemným přilepšení do našich peněženek. Kde je tedy zakopaný pes, že se nemůže zaměstnancům přidat alespoň inflace ve výši 6%?

Zároveň však ale nepopíráme, že je zde spousta rizik, se kterými se musíme vyrovnat. Ale taková prostě transformace může být, v automotive nevyjímaje. I proto jsme se rozhodli vyjít vedení RBCB do jisté míry vstříc a náš návrh upravit.

Nově tedy vyjednáváme o navýšení tarifních mezd o procentuální částku. Avšak pouze za předpokladu, že se nám podaří dohodnout na navýšení ve zbývající části mzdy tak, aby i zaměstnanci zařazení v nižších tarifech dosáhli v průměru navýšení mzdy co nejblíže našemu původnímu cíli kolem 2.000 Kč měsíčně. Tímto směrem se nyní budeme ubírat a vyjednávací tým dostal od závodního výboru k tomu svolení. 

Se zástupci odborové organizace UNIOS jsme naše stanovisko projednali a jsme v tomto postupu opět v souladu a jednotní.

V pátek 19.11.2021 jsme na dalším kole kolektivního vyjednávání navrhli společně zástupcům zaměstnavatele tyto základní body k projednání.

Návrh vedení RBCB:

Návrh odsouhlasený odborovými organizacemi KOVO a UNIOS

Za VZO OS KOVO RBCB, předseda Stanislav Jindra