Informace z info-termínu z vedením RBCB – vývoj zakázek a čerpání dovolené

Dobrý den, ahoj,

Na pravidelném „Info-termínu vedení s odbory“ jsme dne 1.4.2021 předložili následující podněty k projednání:

1/ Vývoj a perspektivy RBCB (informování zaměstnanců o stavu a vývoji do budoucna ve všech produktových oblastech), vliv na zaměstnanost (riziko rozvázání pracovního poměru z nadbytečnosti).

Cílem intenzivnějšího informování o vývoji v dané produktové oblasti by mělo být především to, aby zaměstnanci v RBCB měli přehledné a včasné informace o perspektivě a případných možných komplikacích, které by mohly mít vliv na zaměstnanost v naší lokalitě.

2/ Dovolená na zotavenou 2021:  Připomněli jsme vedení společnosti smluvní ujednání z KS, dle kterého má dojít ze strany RBCB k určení rozvrhu dovolené v jednotlivých odděleních do 30.4. (viz bod C.2.1). Jsme toho názoru, že by zaměstnanci měli mít možnost si dovolenou a vše s tím spojené v dostatečném předstihu naplánovat, společně s celou rodinou si odpočinout a provoz závodu i dle toho v letním období uzpůsobit.

https://connect.bosch.com/forums/ajax/download?nodeId=daee9f1d-53d1-4c85-a0ee-2fe5a1150248