Dodatek ke kolektivní smlouvě o překážkách na straně zaměstnavatele §209 ZP podepsán.

Dobrý den, ahoj.

Začátkem března nám vedení společnosti předložilo k jednání návrh upravit smluvená pravidla v případě překážek na straně zaměstnavatele. Zde existuje jistá obecná regulace v podobě ZP, v našem případě i KS a především také dohodou o KPD. Do vyjednávání jsme šli samozřejmě s tím, že to v žádném případě nesmí být v neprospěch zaměstnanců. Jako důvody nám byly předloženy snížené počty v objednávkách u některých zákazníků.

Překážky na straně zaměstnavatele při prostoji (nedostatku materiálu, poruše stroje atp.) máme již smluvně definovány v Dohodě o zavedení Kont Pracovní Doby ze dne 1.7.2020, a to ve výši nejméně 80% průměrného výdělku.

Dodatečně bylo tedy 17.3.2021 dohodnuto formou Dodatku č.1 ke Kolektivní smlouvě, že v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 odst. 1 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat vybraným zaměstnancům práci pro dočasné omezení odbytu jeho výrobků, je v režimu kont pracovní doby  za níže definovaných podmínek možné využít překážky na straně zaměstnavatele také ve výši 80 % průměrného výdělku.

  • Směny, které nemohou být zrušeny s dostatečným předstihem, tj. v lhůtě 7 dní a kratší, by měly být označeny jako překážka na straně zaměstnavatele (80%).
  • Pro směny zrušené při dodržení informační lhůty 7 dní (tedy v případě, že jsou zaměstnancům oznámeny s dostatečným předstihem), je nutné využít  KPD a zanést je do záporného salda.

Vyrovnávací období KPD končí ke dni 31.7.2021!!