Členské příspěvky

Vyplácení příspěvků na volnočasové aktivity: 16.3., 17.3. a 20.3. 2020 od 13:00 – 15:00 pro oddělení MOE 13, 24, 25, 31, 33.
V kanceláři odborové organizace.