Mítink odborů se zaměstnanci o kontech pracovní doby. Termíny viz. příloha