Změny v kantýně od 30.3.2020

Dobrý den členové ZO a zaměstnanci RBCB.

Jistě se k Vám dostala informace, že v posledních měsících kromě jednání o kolektivní smlouvě, probíhalo výběrové řízení na nového poskytovatele stravovacích služeb v RBCB od dubna 2020. Smlouva se stávajícím poskytovatelem se blíží ke konci a dle pravidel RB musí dojít k novému výběrovému řízení. Samozřejmě stávající poskytovatel měl možnost se do soutěže přihlásit. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců včetně stávajícího. Dnes již vedení firmy a odbory znájí jméno poskytovatele stravování na další 3 roky počínaje 30.3.2020. Zaměstnanci se tuto informaci dozví oficiálně od firmy v únorovém Bosch Reportu.

Věnujte zvýšenou pozornost únorovému vydání. Najdete ho ve svačinárnách a na vrátnicích.

Odborové organizace ZO OS KOVO RBCB i ZO OS UNIOS OK Bosch CB prostřednictvým svých předsedů se aktivně zúčastnili vyběrových pohovorů s uchazeči a provedli několik referenčních návštěv ve firmách, kde zájemci působí. Mimo jiné předseda naší ZO oslovil své protějšky ve firmách kde působí uchazeči a získal reference o jejich službách. Na základě získaných informací podaly odbory své hodnocení. Hodnocení a referenčních návštěv se mimo jiné zúčastnili i oba ředitelé firmy. Výběrové řízení probíhalo na základě předem stanovených kritérii s ohledem na to co naše zaměstnance v minulosti nejvíce trápilo.

Ve čtvrtek 16.1.2020 proběhlo jednání s vedením firmy o cenách jídel od dubna 2020. Informace dostanou zaměstnanci opět v únorovém čísle. Tak zní dohoda s vedením firmy. Cena menu u zaměstnanců se více jak 20 let neupravovala a proto je na pořadu dne jejich úprava i s ohledem na zvyšující se ceny surovin a mezd u poskytovatelů služeb. Vysoutěžená cena odpovídá představám a požadavkům v zadávací dokumentaci. Je férové, aby se celkové vysoutěžené cene podíleli také zaměstnanci. Z našeho pohledu je cena pro zaměstnance u jednotlivých menu vyvážená. Od nového poskytovatele náš VZO očekává spokojenost strávníků s velikostí porcí, chuti, doplňkových služeb a zlepšení služeb jako celku.

Za VZO OS KOVO RBCB, předseda Stanislav JINDRA