Zdravá firma – zákaz kouření v areálu RBCB od 1.1.2022

Dobrý den, ahoj.

Před pár měsíci jste se od vedení společnosti dozvěděli, že se zaměstnavatel rozhodl zakázat v celém areálu RBCB kouřit, a to s platností od 1.1.2022. Nás v odborech toto velice překvapilo, neznáme totiž žádnou lokalitu RB, kde by něco takového bylo zavedeno. Za odbory si umíme představit celou řadu věcí, ve kterých bychom mohli být v RBCB první, ale zákaz v kouření mezi ně určitě nepatří 🙂 Nyní Vám byl představen formou informační brožury koncept „Zdravá firma“, kde Vám byly poskytnuty doplňující informace jako například forma přímé podpory při odvykání atp.

Nemáme žádnou informaci o tom, že by Vás vedení společnosti jakkoliv předem oslovilo a projevilo zájem zjistit, co si o tomto záměru myslíte a hlavně, jak budete individuálně na tento zákaz od ledna 2022 reagovat.

Nás v odborech Váš názor zajímá. I proto jsme již dříve provedli mezi Vámi rychlou anketu, zdali tuto iniciativu vítáte a nebo nikoliv. S výsledkem jsme vedení společnosti samozřejmě seznámili. Minimálně tisíc z Vás (ca. 30% zaměstnanců RBCB) se vyjádřilo, že stojí o zachování možnosti v areálu kouřit na místech k tomu určených. Vedení společnosti i přesto ze svého záměru neustoupilo. Jsme přesvědčeni o tom, že na takto zásadní změnu je třeba mnohem, mnohem více času při vytvoření celého konceptu péče o zdraví zaměstnanců, tak jak jej známe i z jiných RB lokalit nebo společností v ČR, které podobné kroky již realizovaly (Škoda Auto, ArcelorMittal Ostrava). Brzy Vás proto seznámíme i s tím, jak bylo postupováno v těchto dvou konkrétních příkladech, ať můžete postup vedení RBCB porovnat  s jinými společnostmi.

Nyní bychom rádi mezi zaměstnanci RBCB udělali alespoň „rychlý průzkum“ touto anketou na našich webových stránkách , jak na zákaz kouření v areálu RBCB od 1.1.2022 aktuálně nahlížíte a jaké stanovisko k tomu zaujmete. Děkujeme za Vaši účast!