Závěry III. kola kolektivního vyjednávání 2019

V úterý 30.10.2019 proběhlo 3. kolo KV 2019. S vedením jsme probírali společně předložení návrhy a snažili jsme se obhájit návrhy předložené odborovými organizacemi ZO OS KOVO RBCB a ZO OS UNIOS OK Bosch CB. Shodným bodem odborových organizací je navýšení příspěvku za odpolední směnu z 8,- Kč na 15,- Kč za hodinu. Návrhy v oblasti tarifního navýšení jsou rozdílné. Dále jsme pozitivně kvitovali návrh firmy na převedení prémie BPS (původní a správný název prémie za flexibilitu 500,-Kč) do tarifu. Firma navrhla 600,-Kč přidat, nad rámec dojednaného plošného navýšení do tarifů, pro zaměstnance v tarifech 1 – 8. Tedy převážně profesích dělnických s tím, že se samozřejmě navýší objem peněz, jelikož původně byla prémie vyplácena jen zaměstnancům výrobních linek. Tímto návrhem firma napomohla shodě oborovým organizacím najít vzájemnou podporu pro své požadavky v oblasti navýšení tarifních mezd.

Návrhy naší ZO i s patřičnou obhajobou jsou v příloze. Podklady vypracoval místopředseda naší ZO David Matajs zodpovědný za ekonomické podklady a vypracování materiálů pro kolektivní vyjednávání. Součástí jsou i návrhy firmy. je nutné si uvědomit, že je to první nástřel firmy na spodní hranici jejich představ.

Návrh ZO OS KOVO RBCB ke kolektivnímu vyjednávání 2019

KV_2019_KOVO_RBCB