Vážení zaměstnanci RBCB a členové ZO OS KOVO RBCB a ZO OS UNIOS OK Bosch CB

Chci Vám z pozice předsedy ZO OS KOVO RBCB poděkovat za hojnou účast na všech 5-ti termínech „Setkání vedení firmy a odborových organizací se zaměstnanci RBCB 15.6.2020“. Jak přímí účastníci, tak on-line účastníci zahltili dotazy vedení firmy. Jsem osobně rád, že jste se nebáli a nestyděli položit otázky. Některé otázky byly i velmi otevřené. Noční setkání zaplnilo jídelnu skoro do plné kapacity. Velká škoda, že tento termín nebyl nahráván. Padaly tam otázky i mimo téma KPD a neplaceného volna. Vedení bylo za otevřené otázky rádo. Dotazy byly zaznamenány mimo jiné i místopředsedou naší ZO Davidem Matajsem. Na dalších termínech s vedením se budeme aktivně dotazovat, jak s podněty a stížnostmi zaměstnanců je nakládáno a v jaké fázi je řešení, opatření, náprava.

Ještě jednou děkuji Všem. Stanislav Jindra, předseda VZO OS KOVO RBCB