Předseda naší ZO kandiduje v letošních volbách do PS ČR.

Ahoj, dobrý den,

Je povinností vás naše členy a ostatní příznivce našeho webu a FB stránek informovat o tom, že náš předseda Stanislav Jindra se rozhodl kandidovat v letošních parlamentních volbách. Odbory jsou dobrovolným, otevřeným sdružením pro všechny bez rozdílu politické, náboženské, národnostní a jiné orientace.  Tak, abychom zachovali nezávislost sdružení dle Stanov OS KOVO, jsme se společně dohodli, že zde nebude vedena žádná volební kampaň. Kdo, má zájem o bližší informace o kandidatuře našeho předsedy navštivte jeho profil nebo se informujte osobně.

https://www.facebook.com/stanislav.jindra.75

Rozhodnutí našeho předsedy je jen jeho osobní věc a jistě má k tomu své důvody.

Závěrem mu přejeme úspěšnou volební kampaň.

VZO OS KOVO RBCB.