Nedostatek lidí na trhu práce – nabídka mimořádné prémie za doporučení montážního dělníka

Nedostatek lidí na trhu práce způsobený ať už COVID19 nebo aktuální situací na Ukrajině vede RBCB k oslovení zaměstnanců k pomoci oslovit zájemce o práci v RBCB.

Informační leták z důvodu reklamy zde neuvádím. Nicméně případné informace dostanete u svých nadřízený, u nás v kanceláři odborů nebo přímo na HRL1.

předseda VZO OS KOVO RBCB, Stanislav Jindra