Naše podněty směrem k vedení v době pandemie a omezení výroby

Na naši FB stránkách jsme vás informovali v minulých týdnech o našich návrzích k vedení firmy. Jedno bylo s doporučením OS KOVO, aby v rámci BOZP bylo zaměstnancům umožněno mít bezpečnostní přestávky v souvislosti s nošením roušek. Druhý byl požadavek naší odborové organizace na mimořádnou odměnu pro zaměstnance, kteří díky zakázkám musejí v této době chodit do práce a tím i snižují ztráty firmy.

Podnět č.1:

Výbor ZO OS KOVO RBCB vyzval dne 20.3. zaměstnavatele k zavedení bezpečnostních přestávek z důvodů povinnosti nošení roušek na veřejnosti, tedy i při výkonu práce. Argumentovali jsme zvýšenou náročností při odvedení požadovaného výkonu.

Vyjádření zaměstnavatele: Zamítavé stanovisko zaměstnavatele jsme obdrželi 25.3. s odůvodněním, že jako mnohem lepší variantu vedení vidí stávající řešení – zkrácení směny o jednu hodinu, což by mělo být pro samotné zaměstnance příjemnější než vkládat přestávky do průběhu jednotlivých směn.

Podnět č.2:

Výbor ZO OS KOVO RBCB vyzval dne 25.3. zaměstnavatele ke zvážení mimořádné prémie pro zaměstnance, kteří musí plnit stávající závazky RBCB ve ztížených pracovních podmínkách (rouška/ respirátor na obličeji). Návrh výboru ZO OS KOVO byl ve výši 500 Kč za každou odpracovanou směnu.

Vyjádření zaměstnavatele:
Stanovisko zaměstnavatele jsme obdrželi 31.3. s ujištěním, že vedení firmy si velmi váží práce zaměstnanců a dělá maximum pro ochranu jejich zdraví. Náš návrh vedení společnosti zváží v situaci, která k tomu bude příznivá. Tzn. v situaci, kdy bude mít firma opět dostatek zakázek.


Zpracoval VZO OS KOVO RBCB