Konference ZO OS KOVO RBCB si zvolila osvědčené vedení ZO.

Dobrý den, ahoj, v sobotu 5.9.2020 proběhla konference ZO OS KOVO Robert Bosch České Budějovice. Letošní konference byla i volební. Přinášíme Vám informace o novém závodním výboru a volbě vedení ZO.

Nejprve bychom rádi poděkovali vedení firmy Robert Bosch v Českých Budějovicích za možnost uspořádat konferenci v areálu firmy – v moderní jídelně našeho závodu.

Konference se jako hosté zúčastnili: vedoucí RP OS KOVO v Českých Budějovicích paní Pavlína Jirková, právník RP OS KOVO v Českých Budějovicích pan Jan Mach, zmocněnec Jč. kraje a předseda ZO v Motor Jikov pan Jan Janoušek a člen rady automobilové sekce OS KOVO za Jč. kraj a předseda ZO v Jihostroji Velešín pan Jiří Řihout. Vše zaznamenal mediální partner našeho regionálního pracoviště OS KOVO agentura PR Petr Pokorný.

Konference vyhodnotila práci výboru za poslední rok a schválila hospodaření za rok 2019, rozpočty na roky 2020 a 2021. Dále pak předseda ZO pan Jindra informoval o vývoji členské základny za poslední 4 roky a o situaci ve firmě vzhledem ke COVID 19. Místopředseda pan Matajs připravil zajímavou a obsáhlou prezentaci o kolektivním vyjednávání na rok 2020 a cíle pro rok 2021. Informoval o situaci v německých závodech skupiny Bosch a přijatých opatřeních v Německu v souvislosti s COVID19. Představil i aktuální ekonomické ukazatele, o které se budeme opírat při letošním kolektivním vyjednávání.

Předsedkyně DaRK ZO OS KOVO RBCB informovala o kontrole hospodaření ZO v roce 2019 a v 1/2 roku 2020. Zároveň komise zkontrolovala účetnictví za posledních 5 roků. DaRK neshledal zásadní chyby ve vedení účetnictví. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě. DaRK konstatoval, že účetnictví, pokladní knihy a archivace jsou vedeny v souladu se zákony ČR.

Konference zvolila nový závodní výbor, ve kterém se objevila 3 nová jména a výbor se rozšířil na 11 členů. A zvolila DaRK. Nový výbor si zvolil vedení VZO. Důvěru dostali do již 3.funkčního období předseda Stanislav Jindra a místopředseda David Matajs. Hospodářkou ZO je i nadále zkušená Ivana Dušáková, která účetnictví ZO vede zodpovědně již 20let. 3 členný DaRK si za předsedkyni zvolil i nadále paní Janu Dvořákovou. Poděkovali jsme slečně Lence Škaloudové za práci v závodním výboru a popřáli hodně pracovních úspěchů v nové pracovní pozici v nové firmě. Po absolvování vysoké školy chce získat zkušenosti v jiné branži. Proč ne, je mladá a je třeba si otestovat svoje možnosti a schopnosti. Leni, držíme ti palce.

Konference si odhlasovala i nový název organizace. Starý oficiální název ZO OS KOVO Robert Bosch spol. s r.o., post box … , České Budějovice měl ve svém názvu právnickou subjektivitu, kterou nedisponuje a i název byl podobný jako je název firmy, kde odbory působí.

Nový název ZO je: ZO OS KOVO RBCB

Přejeme výboru ZO a vedení VZO pevné nervy a zdraví při dalších kolektivních vyjednáváních. Konference doporučila vedení VZO dále jednat s vedením firmy o 100% uvolnění předsedy a místopředsedy. Organizace, která má 976 členů a zastupuje cca 3500 zaměstnanců u největšího zaměstnavatele v Jihočeském kraji, který je nositelem mnoha ocenění i v oblasti skloubení rodinného a pracovního života, má nejvyšší funkcionáře největší odborové organizace ve skupině Bosch Česká republika, uvolněné zaměstnavatelem pouze na 50% kapacit.

Nový závodní výbor je na společné fotce. Chybí paní Jarmila Podhradská a Ivana Dušáková, které byly omluveny z důvodu nemoci a rodinných důvodů.

Za výbor ZO OS KOVO RBCB, předseda Stanislav Jindra