Kolektivní smlouva na rok 2020 uzavřena a podepsána.

Rok 2019 byl co se týče kolektivního vyjednávání v pravdě hektický. Na konci února jsme po opravdu dlouhém vyjednávání (6 měsíců) dojednali kolektivní smlouvu na rok 2019. V září začalo nové martýrium v kolektivním vyjednávání na rok 2020. To jsme překvapivě zvládli po 6-ti kolech včetně jednání o kontech pracovní doby. Zaměstnavatel hned na začátku v předložených návrzích požadoval znovuzavedení (aktivaci) kont pracovní doby (dále KPD). Toto nepopulární opatření pro zaměstnance vyvolalo nejen ve vyjednávacích týmech, ale i v závodních výborech a mezi zaměstnanci velké diskuse o smysluplnosti zavedení. Základní návrh vedení byl v některých svých ustanoveních tvrdší než platná (aktuálně pozastavená účinnost od roku 2016) smlouva z roku 2014. To jsme obě odborové organizace ZO OS KOVO RBCB a ZO OS UNIOS OK Bosch CB nemohli akceptovat. Požadovali jsme 3 základní body do smlouvy, abychom byli ochotni jednat o dalších možných parametrech smlouvy. Naše společné požadavky byly: Výpovědní doba smlouvy – 3 měsíce; Odstupné nad rámec zákoníku práce dle odpracovaných let u firmy a kontrolní skupina složená se zástupců firmy a odborů. Nejedná se o žádné neznámé požadavky v lokalitě Bosch ČR. Ve výrobním závodě Bosch Diesel Jihlava je toto součástí smlouvy o kontech. Jediné, na čem jsme se shodli byla kontrolní skupina. Je třeba si otevřeně říci, že obecně nedodržování, porušování zákona, smlouvy, dohody ještě neznamená, že je tento dokument špatně sepsán a dojednám. Taky nechceme zrušit pravidla silničního provozu kvůli pár pitomcům, kteří jezdí na červenou nebo nedávají přednost v jízdě. Důležité je, zda instituce dohlížející na dodržování konají a ty co něco porušují náležitě „odmění“. To byl z našeho pohledu zásadní problém nevole ke KPD u zaměstnanců v RBCB. Historická negativní zkušenost převážila nad možností jistoty pracovních míst. Aktuální situace v jistotě pracovních míst není z dostupných informaci nijak dramatická a dá se zvládnout v rámci fluktuace zaměstnanců. Je zapotřebí zachovat klidnou hlavu, hlavně žádnou hysterii.

Ke kolektivní smlouvě. Odborové organizace ZO OS KOVO RBCB a ZO OS UNIOS OK Bosch CB společně požadovali plošné navýšení do tarifních mezd 1500Kč a procentuální navýšení 3,5% do osobního ohodnocení. Dále pak 2000,-Kč do programu Cafetérie, celkem na 10.000,-Kč/rok; 100,- navýšení příspěvku na penzijní připojištění celkem na 1100,-/měsíčně a odměna za věrnost firmě za každých 5 let = 5000,-; 10 let = 10.000,- …. 45 let = 45.000,-. Tato prémie byla požadována již cca 8let každé kolektivní vyjednávání ať už ZO OS KOVO RBCB nebo ZO OS UNIOS OK Bosch CB v různých podobách i příklady jak to mají např. ve ŠA nebo v JhP. Konečně jsme toto do KS protlačili. Tady vidíte, že čím více bude lidí v odborech, tak tím lepší mohou být výsledky. Prostě „Společně silnější„. Vedení plošné navýšení nechtělo akceptovat a přiklánělo se ke svému obvyklému % navýšení. Vedení přišlo s návrhem 4,1% do tarifních mezd a osobního ohodnocení, 100,- do penzijka, 1500,- do Cafetérie a odměnu za výročí nechá tak jak jsme navrhli. Pokud s tím budeme takto souhlasit nebude tlačit na zavedení KPD. Vyjednávací týmy odborových organizací si vzali několik minut na společnou diskusi. Během diskuse jsme se společně dohodli, že upřednostníme návrh vedení, i když náš návrh byl vstřícnější k zaměstnancům v převážně výrobních profesích. Vyjednávací týmy upřednostnili sociální aspekt (jasně dané směny, klid v rodinném životě našich zaměstnanců, větší pohodu v práci s menšími stresy). Závěrem je třeba ještě říci, že návrh vedení před posledním jednáním 26.11. byl 3% do tarifů a pohyblivek, 100,- do penzijka, 1000,-Kč do Cafetérie a ve výročích částky o 2500,- Kč nižší. Za výbor ZO OS KOVO RBCB to bereme výsledek jako velmi dobrou remízu se silným soupeřem se silným zázemím. Přirovnal bych to k výsledku SK Slavie na Nou Camp se slavnou Barcou. 🙂

Závěrem děkujeme Karlovi s Michalem ze ZO OS UNIOS OK Bosch CB za společnou práci na dojednaných podmínkách.

VZO OS KOVO RBCB a předseda ZO, Stanislav JINDRA