Informace z RP OS KOVO k nošení roušek a možnému postihu zaměstnanců

https://odborykovorbcb.cz/wp-content/uploads/2021/01/Vyjádření-MZ-k-nenošení-ochranného-prostředku-dýchacích-cest-na-pracovišti-v-souvislosti-s-lékařskou-zprávou-rozdíl-mezi-OOP-a-OOPP-1.pdf