Informace o kolektivním vyjednávání po 8. kole.

Vážení členové odborové organizace a zaměstnanci RBCB.

Ani po 8. kole kolektivního vyjednávání o Kolektivní smlouvě na rok 2019 nedošlo mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem ke schodě. Argumenty zaměstnavatele jsou stále stejné. Požadavky odborů si nemůžeme dovolit.

Návrhy odborů na posledním jednání, které nebyly akceptovány:

Tarif a pohyblivá složka: +7,9%

Za každý odpracovaný rok v RBCB v termínu výplaty hospodářského výsledku. 200,-Kč x násobek odpracovaných roků ve firmě. Vypláceno každý rok. Vzor v DE závodech Bosch.

5 dní dovolené navíc v roce pracovního výročí u firmy: po 25-ti, 30-ti, 35-ti letech.

+ sociální programy pro zaměstnance

+ uvolnění předsedy a místopředsedy VZO na více jak 50% kapacit.

Celkové personální náklady: 8,175%

Body na kterých byla shoda s vedeném firmy:

CPrP (roční hospodářský výsledek): navýšení ze 6% na 7% z roční dekretové mzdy (tarif + pohyblivka) při splnění koeficientu EaV2. Původní návrh odborů EaV2 = 8%.

Převedení BPS prémie (flexibilita) ve výši 600,-Kč do tarifů.

Penzijní připojištění: + 200,-Kč/měsíčně na 1200,-Kč.

Návrh firmy na poslední jednání:

Tarif + pohyblivá složky. +5,4%

CPrP (roční hospodářský výsledek): navýšení ze 6% na 7% z roční dekretové mzdy (tarif + pohyblivka) při splnění koeficientu EaV2.

Penzijní připojištění: + 200,-Kč/měsíčně na 1200,-Kč.

Převedení BPS prémie (flexibilita) ve výši 600,-Kč do tarifů.

Celkové personální náklady: 5,68%

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě byla stávající kolektivní smlouva na rok 2018 prodloužena do 31.3.2019. To jsme museli provést, aby benefity pro naše zaměstnance byly zachovány i pro rok 2019 dokud nedojde k podpisu nové kolektivní smlouvy. Bez prodloužení kolektivní smlouvy by se zaměstnavatel řídil Zákoníkem práce. Příplatky za směnnost, SO+NE, svátky a další by se řídili ZP. Další termín je z důvodů zaneprázdněnosti pana ředitele naplánován na únor 2019.

Do té doby budou odborové organizace ZO OS UNIOS OK Bosch CB a ZO OS KOVO RBCB ve vzájemné shodě hledat řešení a argumenty pro prosazení svých požadavků. Bez podpory zaměstnanců RBCB, ale našich společných požadavků nedosáhneme. Na leden připravujeme kroky, které jen s podporou Vás zaměstnanců RBCB, na prosazení našich požadavků.

Omlouváme se za pozdější informování o průběhu a závěrech 8.kola kolektivního vyjednávání. Byla, ale v úterý s vedení domluvena gentlemanská dohoda, že informovat zaměstnance na našich sociálních sítích budeme až po zaslání oficiální zprávy v rámci RBCB. To proběhlo včera v odpoledních hodinách.

Děkujeme za podporu a přízeň v dalším kolektivním vyjednávání.

předseda VZO OS KOVO RBCB.