Informace o jednání mezi odborovými organizacemi a vedením firmy o aktuální situaci v automobilovém průmyslu.

Dobrý den členové odborové organizace a zaměstnanci RBCB,

od podnělí 25.5. proběhlo mezi vedením závodu a odborovými organizacemi ZO OS KOVO RBCB a ZO OS UNIOS OK Bosch CB několik jednání ohledně aktuální ekonomické situace RBCB v souvislosti s vývojem zakázek v automobilovém průmyslu. Během čtvrtka by na interní rozdělovník RBCB měl dorazit email vedení s předlozenými návrhy odborovým organizacím. Od pondělí 1.6.2020 začínáme intenzivně jednat o nástrojích a opatřeních k udržení zaměstnanosti ve 2. pololetí roku 2020 i s výhledem na rok 2021. Vedení firmy předložilo odborům 3 varianty možných řešení. Společným cílem bude najít takovou variantu, aby byla sociálně únosná pro zaměstnance, nákladově udržitelná pro firmu a měla co možná nejmenší dopad na zaměstnanost. Cílem odborů bude, aby pokud to bude jen trochu možné dojednat nulový dopad na ukončování pracovních poměrů. Vítězem v této koronavirové bitvě bude firma, která si dokáže udržet maximální stávající počet zaměstnanců. A to z jednoho prostého důvodu. Pracovní migrace z Východní Evropy na jakou jsme byli zvyklí bude limitována opatřeními ze strachu z opakování koronavirové pandemie.

O průběhu jednání Vás průběžně informovat.

Předseda VZO OS KOVO RBCB