Informace o I.kole KV 2020 ze dne 10.9. 2019.

Zdravím všechny odboráře a zaměstnance RBCB, v úterý 10.9. 2019 proběhlo I. kolo KV 2020, kde nás vedení firmy seznámilo se situací ve firmě a vývojem na roky 2020 – 2021. Hlavní téma, které vás nejvíce zajímá, kromě výše přidání je zda budou Konta pracovní doby. Toto je velké téma i pro vedení firmy. Odborové organizace si vyslechly důvody a zároveň sdělily svá stanoviska k tomuto nepopulárnímu opatření v RBCB. Pan ředitel stále nechápe důvody, i přes naše argumenty, příklady zneužívání a nevole mezi zaměstnanci v RBCB. Tento nástroj má určitě svůj význam v určitých fázích ekonomického cyklu pro stabilizaci a udržení pracovních míst a udržení nákladů firmy v určitých mantinelech. Ovšem tento nástroj flexibility byl v minulosti díky některým koordinátorům a liknavosti firmy k řešení přestupků, tak zdiskreditován, že jsme opravdu zvědavy (my odbory) jak se podaří nyní firmě napravit chyby z minulosti a nástroj restartovat. Mandát k rozhodnutí mají závodní výbory a pokud si tuto zodpovědnost nevezmou na svá záda, pak konference ZO. Předseda VZO OS KOVO RBCB