Info po I. kole kolektivního vyjednávání

Včera 2.10. proběhlo I. kolo KV 2019. Jako každý rok proběhlo v prvním kole informování o požadavcích odborů. Letos již podruhé za přítomnosti kolegů ze ZO OK BOSCH CB OS UNIOS. Požadavky naší ZO jsme podložili propracovanými podklady, které budeme v dalších kolech obhajovat. Na příštím II. kole 23.10. očekáváme vyjádření RBCB a jejich představy. ZV bude muset pak projednat představy vedení, naše požadavky a hledat společné body, podporu pro naše požadavky s kolegy z OS UNIOS. Průnik nebo shodu mají naše odborové organizace v příplatcích za odpolední směnu, odměnách za loajalitu firmě a odměny za přítomnost v práci. Rozdílné jsou představy o navýšení mezd, ale nebráníme se diskusi. V průměru se pohybujeme blízko sebe. V tomto bodě se jedná o rozložení % navýšení do jednotlivých tarifů. Bez kvalitní silné argumentaci toto bude náročné prosadit. Je to ovšem výzva. My se držíme tradičního % navýšení napříč třídami stejně.