III. kolo vyjednávání o KPD a neplaceném volnu na 2. pololetí roku 2020

Dnes proběhlo 3.kolo vyjednávání mezi odborovými organizacemi a vedením RBCB. ZO OS KOVO si na pátečním jednání vyjasnilo situaci a možnosti firmy a šlo do jednání již se schváleným mandátem od výboru ZO. Dopoledne se ještě sešly výbory obou odborových organizací, aby si vzájemně vysvětlili svoje požadavky. Výbor ZO UNIOS OK Bosch CB svoje požavky pro schválení parametrů KPD představil našemu výboru a poté vyjednávací tým i vedení společnosti. Vedení firmy opětovně zopakovalo důvody opatření a kde všude vyhovělo odborům (+/- saldo, navýšení příplatku na přesčas, oznamovací povinnost 7 dní, kratší dobu může zaměstnavatel dojednat jen individuálně se zaměstnancem) s tím, že na jejich požadavky nereflektuje. Po kratší poradě se vyjednávací tým UNIOS dohodl neblokovat nastavený formát.

V nejbližších dnech, pokud se tak již nestalo, bude rozeslán email s časovým harmongramem pondělního setkání (15.6.) zaměstnavatele a odborů se zaměstnanci v jídelně. Zde budou všichni seznámeni s tím co nás v nejbližší době čeká a nemine.

Zároveň se intenzivně pracuje na obsahu pravidel fungování, aby byla pro všechni zaměstnace srozumitelná a nedocházelo k chybným výkladům a zneužívání.

předseda VZO OS KOVO RBCB