III. kolo kolektivního vyjednávání

Na pondělí 07.10.2019 je naplánováno další kolo kolektivního vyjednávání v RBCB.


Zatím jsme stále na začátku. Prezentace a výměna představ o obsahu bodů kolektivního vyjednávání. Téma Konta pracovní doby je pro vedení zásadní. Zaměstnanci by měli využít setkání s vedením 14. a 21.10. k otázkám, proč konta a jaká opatření, aby nebyla zneužívána jako v minulosti.