Cafetérie – benefit, který se vyplatí

Cafetérie je nefinanční benefit výhodný jak pro zaměstnance tak pro firmu. V rámci kolektivního vyjednávání vyjednáváme o nefinančních benefitech pro naše zaměstnance. Netěší nás proto, že někteří zaměstnanci nedočerpají poskytovanou částku a ta pak propadá. Za rok 2021 propadly body téměř za 900 tisíc korun českých.

Portfolio nabídky na stránkách https://rbcb.mojebenefity.cz/#/cs-CZ/Login.page je opravdu široké a jestli máte nějaké technické problémy s používáním obraťte se na nás své zástupce nebo přímo na pracovníka HRL2 paní Magdalénu Matajsovou – Magdalena.Matajsova@cz.bosch.com

Rádi vám pomůžeme body efektivně využít pro vás, vaši rodinu i pro radost blízkým.

Aktuální benefit pro pro zaměstnance na rok 2022 dojednán ve výši 10.000,-Kč/rok. Nevyhazujte peníze z okna. 🙂

předseda VZO OS KOVO RBCB