Agenda ZO OS KOVO RBCB pro jednání s vedením firmy

Dobrý den, ahoj,

zítra 11.6. proběhne pravidelný termín mezi odbory a vedením firmy. Zde naleznete body, které jsme za ZO OS KOVO RBCB předložili vedení firmy. Stanoviska vedení firmy k jednotlivým bodům vám přineseme příští týden po obdržení zápisu z jednání.

1/ Navrhujeme určit nad rámec vyjednávacího týmu zaměstnance (zaměstnankyni), který (á) v průběhu jednání vytvoří řádně zápis a ten bude sloužit jako jasné stanovisko zaměstnavatele k podnětům, které odbory k projednání předloží. Vyjednávací tým se bude soustředit pouze na obsah samotného jednání.

2/ Aktuální stav zakázek a jejich výhled ve výrobě

3/ Projednání dodatku KS na téma stravovací paušál v souvislosti s HO, kompenzace příplatků tak, aby nedošlo k diskriminaci žádné ze skupin zaměstnanců.

4/ Dohoda o KPD, stanovisko ZO OS KOVO RBCB

5/ Stav stížnosti na koordinátora MOE13 (ve věci porušování ZP)

6/ Změny v organizační struktuře DIR na MFO2 (navýšení počtu VS – ?)

7/ Benefity určené pouze pro některé zaměstnance (především THP). Příklad inzerce pro nábor nových zaměstnanců do THP oblasti – „káva, která je samozřejmě zdarma.“

Za výbor ZO OS KOVO RBCB předseda ZO Stanislav Jindra