Manifestační mítink ČMKOS – Konec levné práce 11.9.2018

Odbory KOVO  z RBCB se také zúčastnili manifestačního meetingu pořádaného ČMKOS v Praze, který nesl název KonecLevnéPráce. Po našem příjezdu na místo konání se náš předseda pan Stanislav Jindra šel pozdravit s předsedou ČMKOS panem Josefem Středulou. Při neformálním rozhovoru se předseda ČMKOS Josef Středula zajímal o situaci v RBCB před kolektivním vyjednáváním a popřál vyjednávacímu týmu a členům ZO OS KOVO RBCB pevné nervy a úspěšné výsledky pro rok 2019.  Poté ještě proběhlo společné focení účastníků, členů ZO OS KOVO RBCB, s předsedou ČMKOS.

Poté se již netrpělivě čekalo na zahájení.

Bylo zde představeno mnoho požadavků, kterých chtějí odbory dosáhnout. Požadavky odráželi potřeby zaměstnanců v různých resortech a odvětvích národního hospodářství.

Patří mezi ně zrušení karenční doby, kratší pracovní dobu na 37,5 h týdně, zdravější pracovní prostředí.

Situace v některých firmách z pohledu jak finančních tak i pracovních podmínek je oproti RBCB opravdu špatná.

Byl zde také vznesen požadavek na růst mezd v příštím roce. ČMKOS doporučuje růst mezd v rozmezí 7- 9 %

Vše co zde bylo představeno naleznete v tomto odkaze ČMKOS

Atmosféra byla skvělá a jsme moc rádi, že se naše odborová organizace mohla této  akce zúčastnit.

Kromě předsedy naší ZO se meetingu zúčastnili také členové naší ZO: Zbyněk Paleček, Petr Zeman, Přemysl Osecký a Tomáš Novák.

Brzy u nás začne kolektivní vyjednávání a tato akce pro nás byla jednoznačně přínosem.

Ještě jednou děkujeme!