1. kolo kolektivního vyjednávání na rok 2022

Dobrý den, ahoj,
První kolo KV se uskutečnilo v pátek 22.10.2021 (8:00-9:00).
45 minut jsme se věnovali na žádost zaměstnavatele operativním záležitostem, které bylo nutné řešit neprodleně. Pan Šlachta nás s paní Schelovou seznámili s aktuální situací ve výrobě, kdy se budeme v RBCB ve výhledu několika následujících měsíců potýkat s výrazným převisem zaměstnanců. Byly nám představeny různé scénáře v souvislosti s tím, zdali bude možné čerpat státní podporu v programu Antivirus či nikoliv. Zaměstnavatel nás vyzval k ukončení KPD k 31.10.2021. Tato KPD v současné době z pohledu zaměstnavatele již nepřináší žádný efekt. Navíc by bylo velice problematické čerpat státní podporu Antivirus v kombinaci s rušením směn v KPD. Zároveň nás také zaměstnavatel vyzval k uzavření nové dohody o KPD, která by platila od ledna 2022 na následujících 52 týdnů. Kolektivní vyjednávání jsme tedy na prvním kole vedli ca. 15 minut. Představili jsme tak krátce první polovinu již dříve zaslaných podnětů k vyjednávání, na jejich samotnou obhajobu snad dostaneme dostatek prostoru příště, pravděpodobně 1.11.2021. Stanovisko na naše návrhy tedy ze strany vedení společnosti zatím v RBCB nemáme. Podklady s podněty ke kolektivnímu vyjednávání přikládám v příloze. Podklady k obhajobě dáme všem k dispozici hned poté, jak s nimi seznámíme vedení společnosti.
Za vyjednávací tým KOVO David Matajs

V příloze naše návrhy + obhajoba předložená vedení.